Slö-surf på Kreta

Laptop och Mythos Öl på Kreta

Laptop och Mythos Öl på Kreta

Att helt och hållet hålla sig borta från ”arbete” på Kreta var kanske lite för optimistiskt tänkande av mig. Jag lyckades bränna mig lite redan andra dagen och fick därför en ”ursäkt” att under tredje dagen sätta mig i hotellets bar med en öl och laptop. Inte fel med hotell som har gratis Wifi att uppmuntra de brända gästerna 🙂

Hitills har vi haft det väldigt bra om vi bortser från min något misslyckade solbränna 🙂 Men tiden går snabbt och snart sitter man på planet hem igen. Men nog ska jag få tid till att en Mythos Beer och lite surfande innan dess.

Dags att vila ut en vecka i Grekland

Jag har inte haft mycket ledighet i sommar och det känns som man har haft full fart sedan i våras utan stopp, trotts att man hade några dagar ledigt i Maj när värmeböljan låg över Skåne. Hur som helst så får jag nu chansen att koppla av…

Imorgon, den 9:e Juli lyfter flyget mot Kreta i Grekland. Det är endast jag och min flickvän som reser så det blir inte det tempot som man håller med grabbarna. Så för omväxling skull så kanske man kan få komma hem utvilad istället 🙂

Jag är dock lite orolig att jag tar med mig arbetet ner, eller i alla fall tankarna kring det. Men jag ska verkligen försöka hålla tankarna på annat, så man kan ta friska tag när man kommer hem istället.

Skapa Thumbnails med ImageMagick

ImageMagick LogoImageMagick är en mjukvara med syfte att skapa och ändra bilder, men skiljer sig från program som Photoshop. ImageMagick bygger på att du anropar programmet genom en kommandotolk, så som ”Command Promt” i Windows eller motsvarande i andra operativsystem. Detta kan man med PHP uppnå med funktionen system() eller exec().

Det jag ville uppnå var att skapa thumbnails (tumnaglar) av större bilder när de laddas upp till webbplatsen. Tumnaglarna skulle dessutom ha absoluta mått oavsett om bilden var vertikal eller horisontal, och samma förhållande som original-bilden så den inte känns ut- eller ihopdragen. Med andra ord så vill jag att så mycket som möjligt av orginalbilden finns med i tumnageln och resten klipps bort för att hålla rätt aspect ratio.

Kommando till ImageMagick i Windows:
convert ”C:\orginal-image.jpg” -thumbnail 150×100^^ -gravity center -crop 150×100+0+0 +repage -format jpg -quality 75 ”C:\thumbnail.jpg”

Kommando till ImageMagick i Linux/Unix:
convert ‘/home/orginal-image.jpg’ -thumbnail 150×100^ -gravity center -crop 150×100+0+0 +repage -format jpg -quality 75 ‘/home/thumbnail.jpg’

PHP-funktion med kommando för Windows:
system(”convert \”C:\\orginal-image.jpg\” -thumbnail 150×100^^ -gravity center -crop 150×100+0+0 +repage -format jpg -quality 75 \”C:\\thumbnail.jpg\””);

Skillnaden mellan Windows och Linux är inte mycket. Jag har för vana att använda  apostrof istället för citattecken i Linux. Samt att man är tvungen att att använda escape character ^ för anropet i Windows.

För att snabbt förklara vad som händer så anropas convert men orginal-image.jpg som bild att behandlas. -thumbnail förminskar bilden  med hjälp av geometrin som nämns efteråt (150×100) och tar bort all meta-data i bilden. 150×100 är storleken på bilen som önskas och operator ^ (^^ i Windows) berättar för ImageMagick att geometrin är minsta möjliga. Bredden och Höjden får alltså aldrig vara mindre än det, men så nära som möjligt. Detta gör att antingen bredden eller höjden har uppnåt storleken vi vill ha men att där finns rester att klippa bort på bilden. Vi sätter därför fokus i mitten av bilden med -gravity center och klipper ut en bild i 150×100 pixlar av det som är kvar med -crop 150×100+0+0. De andra parametrarna +repage -format jpg -quality 75 ser till att det blir en bildfil (det som kliptes ut med -crop) och inte två filer, formatet på tumnageln blir JPEG och kvaliteten är 75 av 100 (ett värde jag tycker är rimligt att använda).